top of page

HİKAYEMİZ

Çatı Çiftliği, gıda ve topluluk merkezlerinde, şehirlerde sürdürülebilir yaşamı ve yerel ekolojiyi destekleyen bir sosyal girişimdir. Şehrin çatıları başta olmak üzere atıl alanlarını çiftliğe dönüştürür. Biz pozitif bir değişim yaratmak için sosyal girişimciliğin itici gücüne ve şirketlerin de kendi topluluklarını beslemeleri gerektiğine inanıyoruz.

Çatı Çiftliği Nasıl Ortaya Çıktı?

Türkiye’de “çatı” ve “çiftlik” kavramı birbirinden ayrı duran iki kavramdır. Türkiye’de çatıda proje üreten peyzaj mimarlarının konuyu salt “yeşil çatı” olarak ele almaları; çiftlik ile ilgilenen ziraat mühendislerinin ve çiftçilerin ise konuyu salt “tarım” olarak ele almaları; mimarlık ve tarım ara yüzünde diyaloğu başlatmış; tasarım ve tarım ara yüzünde çalışanları bir araya getirmiş ve nihayetinde “şehirde sürdürülebilir toplulukları oluşturmak” için çalışan “Çatı Çiftliği” sosyal girişiminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. “Çatı Çiftliği” sosyal girişimi şehirde birbirinden öğrenen ve birlikte üreten topluluklar oluşturmak için kentsel tarımı yalnızca bir araç olarak kullanır. Kentsel tarımı; salt çatıda tarımsal üretim yapma olarak ele almaz. Şehrin çatıları başta olmak üzere, şehrin tüm atıl alanlarında, şehirde birbirine benzemeyenlerin işbirliği yapabilmesinin olanaklarını ortaya çıkarmak için “gıda”nın birleştirici gücünü kullanır. Kurumların ve yerel toplulukların içinde sürdürülebilir yaşam topluluklarının oluşabilmesi için tasarım metodolojileri ile diyalog ortamını açar ve kolaylaştırıcılık rolünü üstlenir.

Çatı Çiftliği, İstanbul bazlı Türkiye’nin ilk çatı çiftliği sosyal girişimidir. İstanbul’da çatılara çiftlik kuran bir sosyal girişim olmamasından dolayı, bir zorunluluk olarak 2015 yılında ortaya çıkmıştır.

Şehirde Sürdürülebilir Yaşam Mümkün Mü?

Yaptığımız saha araştırmalarına göre şehirde yaşayanların birçoğu şehirde doğaya erişmekte sıkıntı çekiyor ve kırsalda yaşama hayali kuruyor. Öte yandan bu insanların önemli bir bölümü kırsala gitse de orada ne yapacağını bilmiyor. Şehirdeki mevcut alışkanlıklar ile kırsala gitmek, kırsalın kaynaklarını da ciddi anlamda tehdit ve tahrip ediyor. Kırsala gitmeden şehirdeki alışkanlıklarımızı kendi mekanlarımızdan; evlerimizden, işyerlerimizden, okullarımızdan ve sitelerimizden başlayarak dönüştürsek şehirdeki yaşadığımız mekanlar neye dönüşürdü? Öte yandan bu dönüşümü içinde yaşadığımız topluluklar ile birlikte yapabilmek yan yana ama birbirimizden kopuk yaşadığımız toplulukların ilişkilerini neye dönüştürürdü?

Kime, Nasıl Katkı Sunarız?

Birlikte üretmek, yetiştirmek, öğrenmek ve paylaşmak için bireyleri ve toplulukları güçlendiriyor, şehrin atıl mekanlarını sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Bugünün gençlerinin tarım ve tasarım ara yüzünde yarının dünyasını değiştirebilecekleri bilgi ve becerileri sağlamak, onların birbirlerinden öğrenme alanlarını açmak bizim görev ve onurumuzdur.

Çatı Çiftliği olarak, kurumlara ve bireylere kendi mekanlarında ve topluluklarında sürdürülebilir yaşamı desteklemek için “gıda”yı ve “topluluk oluşturma”yı merkeze alan projeler geliştiriyoruz. Çatı Çiftliği Akademi altında bilgi paylaşım programları sunuyoruz; Çatı Çiftliği Ürünler ile gündelik hayata sürdürülebilirliği entegre edebilmek için bir araya getirdiğimiz ürünler paylaşıyoruz.

Referanslar | Ödüller | Yayınlar

  • 2019 | İZTUZU Mimari Fikir Projesi Yarışması | Mansion Ödülü, 

         T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  • 2019 | KOÇKAM ‘’Geleceğin Rol Model Lider Kadını’’ Ödülü

​         Koç Üniversitesi & Hollanda Başkonsolosluğu

  • 2018 | Mercedes-Benz, Türk 50 Start-Up Yarışması Finalisti Ödülü |

        ‘’Çatı Çiftliği‘’ Sosyal Girişimi      

  • 2018 | TÜSİAD ‘’Bu Gençlikte İş Var’’ Ödülü |

        ‘’Soframda Ne Var?‘’ Sosyal Girişimi

  • 2017 | Yves Rocher Vakfı ‘’Toprağın Kadını’’ Ulusal Ödülü

  • 2017 | Bilgi Genç Sosyal Girişimcilik Yarışması

          Laurate Uluslararası Gençlik Vakfı & İstanbul Bilgi Üniversitesi 

bottom of page