top of page
Image by Omid Armin

KİMLERLE ÇALIŞIYORUZ

Image by Margaret Polinder

Çatı Çiftliği olarak doğayı bir bütün olarak ele alan sürdürülebilir yaşam alanları tasarlıyoruz. Bu amaçla farklı birçok kurumla bir araya gelip projeler geliştiriyor ve üretiyoruz.

Birlikte çalıştığımız kurumlar:

 • Şirketler

 • Gayrimenkul Sektörü

 • Yerel Topluluklar

 • Okullar

 • Yiyecek İçecek İşletmeleri (Yİİ)

ŞİRKETLER

Şirketlerin sürdürülebilirlik programlarını ve kurumsal sosyal sorumluluk profillerini geliştirmek için çalışıyoruz.

Şirketinizin sürdürülebilirliğini ve kurumsal sosyal sorumluluk profilini geliştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Çabalarınızı destekleyebileceğimiz yollar şunlardır:

 • Sürdürülebilirlik: Çatı çiftliğimizin kurulumu ve bakımı için sunduğumuz hizmetler sayesinde kendi tesisleriniz bünyesinde bir çiftlik tasarlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabiliriz. Bu sadece mekanınızın estetiğini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda şirketinizin çevresel ayak izini de onarır.

 • Çalışan katılımı: Çalışanların çiftliğin günlük yönetimine, tarım atölyelerine, ekim ve hasat günlerine ve diğer çalışma arkadaşlarının içinde yemek pişirme deneyimlerine dahil ederek faaliyetlerimizde gönüllü olmalarına alan açan çok sayıda fırsat sunuyoruz.

 • Topluluk katılımı: Bizim için çatı çiftlikleri toplulukların bir araya geleceği mekanlar anlamına gelir. Okulları, sivil toplumu veya toplulukları, projenizin bir parçası haline getirmenize yardımcı olabiliyoruz. Hasat edilen ürünlerin bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile buluşturarak hasat bağışından yerel gıda bankalarına, çatı çiftliğinizde okul ziyaretleri düzenlemeye veya tarım faaliyetleri yoluyla komşunuz olan yaşlıları dahil etmeye kadar farklı ölçeklerde projeler yürütebiliyoruz. Alternatif olarak kendi çatı çiftliğinizi kurmak için uygun bir çatı alanınız yoksa, çocuklar için eşsiz bir deneyimsel fırsat sağlamak için bir okuldaki bir çiftliğe sponsor olun.

 • Görünürlük: Çatı Çiftliği’ni, şirketin sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdünü ortaya koymak için bir amiral gemisi programı olarak kullanarak şirketinizin işveren markası imajını ve itibarını yükseltin.

İklim değişikliğine sebep olan sektörlerin başında gayrimenkul sektörünün uygulamaları gelmektedir. Bu sebeple iklim krizine karşı kent temelli çözümlerin yaşam alanlarına ve binalara entegrasyonu için çalışıyoruz. Binaların yıkılıp yeniden yapılması yerine, onarılıp tadil ve tamir edilerek tekrar kullanıma kazandırılması ve bu yapılara yeni işlevler verilmesi için farklı paydaşlarla birlikte katılımcı tasarım yöntemlerini ve bütüncül tasarım araçlarını kullanıyoruz. İşinizi destekleyebileceğimiz yollar şunlardır:

 • Yerel ve düşük karbon ayak izine sahip malzeme kullanımının artırılması

 • Kimyasalları azaltarak iç hava kalitesini artırmaya dönük çözümler

 • Yalıtım çözümleri

 • Yerel üretici ve tedarikçilerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi

 • Coğrafi ve iklimsel özelliklere göre konumlandırma

 • Binalarda enerji verimliliği ve tasarrufu

 • Atık yönetimi

 • Yere ait (in-situ) çözümlerin geliştirilmesi

 • Binalarda geri dönüşüm ve ileri dönüşüm

 • Yağmur suyu hasadı

 • Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ

Mimarların ve iş geliştiricilerin projelerine kentsel tarımı ve “gıda” çevresindeki fonksiyonları dahil ederek, yaşam alanlarının sürdürülebilirliğine ve o yaşam alanlarındaki kullanıcıların refahına destek olmaya çalışıyoruz.

YEREL TOPLULUKLAR

Toplumdaki

dezavantajlı grupların

topluma daha güçlü bir şekilde dahil olabilmeleri ve entegre olabilmeleri için kentsel tarımı bir araç olarak kullanıyoruz ve topluluk temelli kuruluşlarla yan yana çalışıyoruz.

İklim değişikliğine sebep olan sektörlerin başında gayrimenkul sektörünün uygulamaları gelmektedir. Bu sebeple iklim krizine karşı kent temelli çözümlerin yaşam alanlarına ve binalara entegrasyonu için çalışıyoruz. Binaların yıkılıp yeniden yapılması yerine, onarılıp tadil ve tamir edilerek tekrar kullanıma kazandırılması ve bu yapılara yeni işlevler verilmesi için farklı paydaşlarla birlikte katılımcı tasarım yöntemlerini ve bütüncül tasarım araçlarını kullanıyoruz. İşinizi destekleyebileceğimiz yollar şunlardır:

 • Yerel ve düşük karbon ayak izine sahip malzeme kullanımının artırılması

 • Kimyasalları azaltarak iç hava kalitesini artırmaya dönük çözümler

 • Yalıtım çözümleri

 • Yerel üretici ve tedarikçilerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi

 • Coğrafi ve iklimsel özelliklere göre konumlandırma

 • Binalarda enerji verimliliği ve tasarrufu

 • Atık yönetimi

 • Yere ait (in-situ) çözümlerin geliştirilmesi

 • Binalarda geri dönüşüm ve ileri dönüşüm

 • Yağmur suyu hasadı

 • Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması

Image by Christina Deravedisian

Okullara çiftçiliği entegre etmenin faydaları birçok kaynak tarafından ispat edilmiştir. Okul çiftlikleri beslenme bilincini artırmada, sağlıklı yaşam tarzlarına ilham vermede ve çocukların gıda seçimlerini iyileştirmede önemli bir rol oynayabilir. Sosyal açıdan okul çiftçiliği çocukların özsaygısının artmasına; diğer öğrenciler, personel ve aile üyeleri ile ilişkileri güçlenmesine ve ebeveyn katılımına katkı sunabilir. Ayrıca çiftlik temelli eğitim, çocukların doğa ile olan bağlantılarının derinleşmesinde ve çevresel konular hakkında olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olabilir. Çatı Çiftliği aşağıdaki alanları desteklemek için okullarla çalışır:

 

 • Eğitim: Eğitim programlarımız hem sınıf içi hem de “yaşayarak öğrenme” yaklaşımı ile uygulamalı, deneyimsel ve açık havada olabilir. Okulun mevcut müfredatı eğitim programlarımız doğrultusunda geliştirebilir. Programlarımız tüm disiplinleri aşmaktadır ve bilim, matematik, dil veya sanat dallarını kolayca öğretmek için bir alan açabilir.

 • Okul sürdürülebilirliği ve çevre bilinci: Okul çiftlikleri okulu daha sürdürülebilir hale getirmeye ve öğrencilerin çevre konularında farkındalığını artırmaya katkıda bulunabilir.

 • Sağlıklı beslenme: Soframda Ne Var® sosyal girişimi ile ortak organizasyonlar; öğrencilerin yiyeceklerinin nereden geldiğini ve yiyecek seçimlerinin vücutlarını nasıl etkilediğini anlayarak, sağlıklı seçimler yapma potansiyelini artırır.

 • Ebeveyn katılımı: Okul çiftlikleri, ebeveynlerin de okul faaliyetlerine dahil olabilmeleri için eşsiz fırsatlar sunar.

OKULLAR

Eğitim, işimizin merkezinde yer almaktadır. Okulların ve eğitim kurumlarının tarımı ve gıdayı müfredatlarına veya müfredat dışı faaliyetlerine entegre etmelerine yardımcı oluyoruz.

Image by おにぎり

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ (Yİİ)

Yiyecek ve içecek işletmeleri (Yİİ) ile kendi organik ürünlerini yetiştirmelerine yardımcı olmak için partnerlik yapıyoruz. Ayrıca şeflerle şehir genelinde çiftlikten sofraya yürüttüğümüz etkinlikler için iş birliği yapıyoruz.

Çatı Çiftliği Yİİ’nin kendi taze yiyeceklerini tedarik etmelerine ve bir çatı çiftliğini kendi işletmelerine entegre etmelerine yardımcı olmanın ötesinde, şehirlerde yetiştirme ve yemek yeme kültürümüzü dönüştürmeye çalışır. Yİİ ile kurulan işbirliklerinin sağladıkları aşağıdaki başlıklar etrafında şekillenir:

 

 • Taze ve lezzetli yiyecekler: Kendi gıdamızı yetiştirmek gıdamızın tarladan soframıza gelene kadarki geçirdiği yolculuğu minimize etmenin ötesinde; gıdanın lezzetine, dokusuna ve besin değerine etki edebilmenin ve seçebilmenin ayrıcalığını sunan bir deneyimdir. Bu ayrıcalığa, şehirde sahip olmak gün geçtikçe daha da anlam kazanmaktadır. Yİİ’nin çatılarına kurulan çatı çiftlikleri en taze organik ürünlerin kaynağı olabilir. Pazarda pahalı olan; yenilebilir çiçekler, otlar, mikro yeşiller ve benzeri hassas yiyecekler gibi bulunması zor olan çeşitlerin kolayca yetiştirilebilmesine olanak tanır.

 • Sürdürülebilirlik: Çatı çiftlikleri kilometreleri kısaltarak karbon salınımını düşürür. Organik sebzeleri yerelde yetiştirerek ve gıda atıklarını kompost haline getirerek daha önce var olan ama kullanılmayan bir potansiyeli değerlendirmenize ve işletmelerinizin daha sürdürülebilir olmasına yardımcı olabilir. Çatı çiftlikleri ayrıca çalışanlarınız arasında sürdürülebilirlik kültürünü geliştirmek için harika bir alan açar.

 • Hikayenizi paylaşın: Tüketiciler gittikçe organik ve yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri talep ediyor. Bir Yİİ’nin çatısında çatı çiftliğine sahip olması; gıda sürdürülebilirliğini benimsemek, iç ve dış paydaşlarınızla çekici bir hikâyeyi paylaşmak ve ortak değerlerde buluşabilmek için mükemmel bir yoldur.

 • Çiftlikten sofraya etkinlikler: Soframda Ne Var® sosyal girişimi ile çiftlikten sofraya ortak organize ettiğimiz etkinlikler için İstanbul’un en iyi şefleri ile iş birliği yapıyoruz. Tek ihtiyacımız şeflerin taze, lezzetli ve unutulmaz ziyafetler sunmasıdır.

bottom of page