top of page

SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22

HCR_6735_edited.jpg

KONUM

Wuppertal, Almanya

TARİH

Aralık, 2021

YARIŞMA

Solar Decathlon Europe 21/22 Wuppertal

PROJE YÜZEY ALANI

--- m²

Solar Decathlon Europe (SDE), dünyada iklim değişikliğini azaltılmasına katkı sunan, uygun maliyetli, yaşam kalitesini iyileştirmede yüksek performanslı, düşük karbonlu binaların dayanıklılık ve enerji verimliliği yoluyla tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi konularında üniversiteler arasında yapılan en önemli yarışmadır. SDE’nin 2021-2022 Wuppertal/Almanya ayağında mimarlık, yenilenebilir enerji, su, atık ve gıda sistemlerinde en son araştırma ve teknolojileri sunmak ve sergilemek için mimarları, mühendisleri ve çok disiplinli sürdürülebilirlik uzmanlarını bir araya gelmiştir. Yarışmanın nihai hedefi, sosyal olarak kapsayıcı ve ekolojik olarak onarıcı bir geleceğe geçişi hızlandırmanın yollarını araştırmaktır. 

Team Deeply High, Türkiye ve Almanya'dan sosyal olarak sorumlu ve çevre dostu konut projesi geliştirmeye adanmış uluslararası, disiplinlerarası bir öğrenci grubu olan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Lübeck Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (THL) öğrencileri, akademisyenleri ve çözüm ortaklarından oluşmaktadır. Çatı Çiftliği çözüm ortağı olarak Team Deeply High ekibinde tasarım ve inşa aşamasında doğrudan rol almıştır.

Yarışma en temelinde üç adımdan oluşur: “Tasarla - İnşa et - İşlet”. Yarışmanın ilk kısmında, hali hazır kent dokusu içerisinde çeşitli topluluklara ve ilerleyici yeşil ve sosyal gelişim için güçlü potansiyele sahip, yoğun nüfuslu bir şehir olan Kiel’de gerçekleşmiştir. Kiel çalışmasının çıktısı olarak belirlenen, belirli yerel duruma uyarlanmış sürdürülebilir ve entegre mimari çözümlerin geliştirilmesi hedefi, gerçek hayattaki kentsel bina stoğu meselelerini yansıtan üç kentsel durumdan birine çözüm getirmek üzerine belirlenmişti. Bu kentsel bina stoğu meseleleri; yenileme ve genişletme, boşlukları doldurma, tadilat ve kat ilaveleri olarak üç gruba ayrılmıştır. 

Team Deeply High, Kiel’de seçilen yapılara “kat ilavesi” yöntemini seçerek cephesi, eklenen katları ve çatısıyla beraber bütüncül bir tasarımla çözüm getirmiştir. Tasarım, Almanya’nın farklı ihtiyaçlara sahip bölgelerinde de uyarlanarak uygulanma potansiyeli taşımaktadır. Tasarım girdilerinde; yöreye özgü malzemeleri geri dönüştürerek kullanma, kent içerisinde yapılı çevreye entegre gıda üretim alanları sunma, erişilebilirliğini düşünerek bir kullanım senaryosu sunma, inovatif mekanik, elektrik, havalandırma sistemleriyle karbon ayak izini düşürme ve yağmur suyu hasadı yapabilme gibi yaklaşımları benimsemiştir. 

Yarışmanın İnşa etme aşamasında ise Wuppertal’deki Solar Kampüs içerisinde Kiel’de tasarımı yapılan bloğun bir birimin ekipçe inşa edilmesini içermektedir. Tasarımın bir birimi gösterecek bu HDU’nun (House Demonstration Unit) amacı tasarımdan uygulama aşamasına geçerken hedeflenen kazanımları en iyi inşa edecek takımı seçmektir. Team Deeply High bu aşamada, Kiel’de ilave eklenen teras katlarından bir birimi tam anlamıyla inşa etmiştir.

Takımın mimari tasarımı, yerel geleneksel yapı malzemelerini ve yerel mimariyi, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir yapı malzemelerini, entegre edilebilir yapı hizmetlerini ve modern, sosyal olarak kapsayıcı bir konsept oluşturmaktadır. Saman balya yalıtımlı ve kömürleşmiş cepheli ahşap çerçeve konstrüksiyonu, Kuzey Almanya'daki bir proje için bugüne kadarki en sürdürülebilir tasarımı temsil etmektedir. Ancak diğer bölgelerdeki coğrafi koşullara ve yerel durumlara göre değiştirilebilir özellik taşımaktadır. Tasarım, engelsiz yapı gereksinimlerini karşılar ve tekerlekli sandalye erişimine uygundur. İç mekanların duvarları esneklik açısından modüler olarak tasarlanmıştır. Düz çatı erişilebilir, engelsiz ve konut sakinleri için bir buluşma yeri olarak tasarlanmıştır. Biyolojik çeşitliliği korumak için kentsel çatı bahçeciliği gibi yenilikçi fikirlere yer verilmiştir. Topraksız şekilde gıda üretiminde, balık dışkılarından gelen organik madde ile gıdanın besinini sağlamaya yarayan akuaponik sistem kullanılmıştır. Bununla beraber toprak mikro-canlılığını da artırmaya önem verilmiş, konutlardan çıkan organik atıklar bokashi kompostu ve solucan kompostu ile konut ölçeğinde organik atıklar komposta (geri) dönüştürülmüştür. Geniş kış bahçesi, yarı saydam PV modüllerinin montajı ile uyumlu tasarlanmıştır. Algeatecture, bina bileşenlerinde veya cephe sisteminde mikroalglerin yetiştirilmesi ve kullanılması, yenilikçi pilot proje özelliklerindendir.

HCR_6847_edited.jpg
bottom of page