top of page
Ana Sayfa Yetiştirilmiş Sebzeler

PERMAKÜLTÜR

Permakültür, Latince 2 kelime olan “permanens” ve “cultura” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş bir kelimedir. “Permanens”: Latince’de “sürdürme, devamlı hale gelme, diretme” anlamlarının toplamına karşılık gelmektedir. “Cultura”: İkamet etmek; yaşam ve habitat oluşturmak için gerekli ekosistemler bütünü anlamına gelir. Permakültür içindeki “kültür”, insan ikameti olarak tanımlanabilir.


Permakültür; etik temelli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimi olarak adlandırılır. Doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğini barındıran üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Sürdürülebilirlik, permakültür ile önce onarım ile başlar. Permakültür insanın bu dünyada ikameti sırasında kaynakları kullanarak yalnızca kendini değil, tüm canlılığı gözetebilmesi için etik bir çerçeve kurar. Bu çerçeveyi sunduğu araçlar ile güçlendirir.

1970lerin başında Avustralyalı Bill Mollison ve doktora öğrencisi David Holmgren birlikte permakültür tasarımını geliştirirler. “İnsanı gözet”, “dünyayı gözet” ve “yaratılan artı değeri vakfet” olmak üzere 3 temel etik ilke belirlenir. Permakültür tasarımında ortaya konan araçlar ve yaklaşımlar, yeni değildir. Kadim kültürlerin ve geleneklerin basit ve herkes için erişilebilir yolları bugüne taşınır.    

Permakültür; etik temelli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimi

İnsanı gözet

Dünyayı gözet

Yaratılan artı değeri vakfet

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir uygulamalar ekolojik, insani ve ekonomik sağlığı ve canlılığı destekler. Sürdürülebilirlik, kaynakların sınırlı olduğunu ve kaynakların kullanım şekillerinin uzun vadeli öncelikleri ve sonuçları açısından ihtiyatlı ve akıllıca kullanılması gerektiğini varsayar. En basit anlatımla sürdürülebilirlik, çocuklarımız ve torunlarımız ve onları bırakacağımız dünyayla ilgilidir.

BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'na göre: "Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınmadır."

UCLA Sürdürülebilirlik Komitesi tüzüğünde sürdürülebilirlik; bu nesil ve gelecek nesiller için gelişen, sağlıklı, çeşitli ve dirençli topluluklar oluşturmak için çevre sağlığı, sosyal eşitlik ve ekonomik canlılığın entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır.

bottom of page